Termeni legali si conditii de utilizare

1.  DEFINITII SI TERMENI


S.C. FEROM-STARPRIMS.R.L. – este denumirea comerciala a S.C. FEROM-STARPRIM S.R.L., persoanajuridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, StradaNamaesti, nr. 1, Sector 1, Romania, cod postal 012535, avand numar de ordine inRegistrul Comertului J40/14895/2004, cod unic de inregistrare fiscalaRO16768650.

Vanzator – S.C.FEROM-STARPRIM S.R.L. sau orice partener din S.C. FEROM-STARPRIMS.R.L..

Cumparator –persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi faceun Cont in Site si efectueaza o Comanda.

Client – persoanafizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin oricemijloc de comunicare pus la dispozitie de catre S.C. FEROM-STARPRIM S.R.L. (electronic,telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre S.C.FEROM-STARPRIM S.R.L. si acesta si care necesita crearea si utilizareaunui CONT.

Utilizator – oricepersoana fizica/juridica inregistrata pe  Site, care, prin finalizareaprocesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzelespecifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Nickname –pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumparator poate adaugaContinut pe Site. Nickname-ul este asociat informatiilor din Site aleUtilizatorului/Clientului/Cumparatorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – sectiuneadin Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permiteCumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despreClient/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturifiscale, garantii Bunuri, etc.).

Favorite – sectiunedin Cont care permite Cumparatorului / Utilizatorului sa isi creeze Liste.

Lista – pagina webdin Favorite in care Cumparatorul/Utilizatorul poate adauga Bunuri pe care leconsidera a fi preferate si pe care, ulterior, le poate adauga in cosul decumparaturi („cosul meu”).

Listele pot fi:

-   Publice: orice Client/Cumparator/Utilizator poate vizualiza ListaCumparatorului/Utilizatorului in cazul in care acesta a distribuit-o peretelele de socializare  (Facebook, Twitter si Google+) sau daca acceseazaprofilul public al Cumparatorului/Utilizatorului din Site. Listele suntpublice, iar Cumparatorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta caprivate oricand, direct din Contul sau, sectiunea Favorite.

-   Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului.Cumparatorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca si publice oricand,direct din Contul sau, sectiunea Favorite.

Site – domeniul al S.C.FEROM-STARPRIM S.R.L. si subdomeniile acestuia.

Comanda – undocument electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator siCumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediulSite-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii– orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate inComanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului caurmare a Contractului incheiat.

Campanie – actiuneade a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avandun stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita decatre Vanzator.

Contract –reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, faraprezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Continut

•   toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfelaccesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•   continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prinmijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•   orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaboratoral Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare,specificate sau nu de catre acesta;

•   informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate deVanzator intr-o anumita perioada;

•   informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate decatre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-oanumita perioada;

•   date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluarescrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluareredactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realizacomentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nuspecificatiile mentionate de catre producator.

Rating – modalitatede exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator/Client/Cumparatorvis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produsputand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfactieva fi asociat intotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumparatorasupra unui produs sau serviciu.

Comentariu –apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui altcomentariu.

Intrebare – formulade adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obtineinformatii despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Raspuns –informatie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumparatoruluicare a adresat o Intrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Raspunsulreprezinta o explicatie oferita de un Utilizator/Client/Cumparator unui altUtilizator/Client/Cumparator in cadrul unei discutii.

Document –prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijlocde informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica(e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasuratede Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din parteaVanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

Tranzactie –incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sauServiciu de catre S.C. FEROM-STARPRIM S.R.L., Cumparatorului, prinutilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator,indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbruverde – valoarea exprimata in lei, platita de catre Vanzator catre societateaautorizata cu preluarea operatiunilor de colectare, transport sivalorificare/reciclare a deseurilor echipamentelor electrice si electronice,astfel cum este prevazut de legislatia in vigoare.

Specificatii –toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum suntprecizate in descrierea acestora.

2. DOCUMENTECONTRACTUALE

2.1. Prininregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma decomunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleazaoperatiunile comerciale.

 

Loading...